Kdy už jde o lichvu?

12.01.2014 14:11

Půjčíte si peníze a úrok je již srovnatelný s lichvou? Jedná se o trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužil něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti či něčího rozrušení a nechá sobě nebo jinému poskytnout plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. Řečeno laickým jazykem, je to půjčka s velmi vysokým úrokem. Zákon ale nezná žádnou procentuální hranici, která by lichvu definovala. Půjde o lichvu, pokud bude úrok činit 50, nebo 120 procent? To je na konkrétním posouzení. Můžeme se tak setkat s půjčkami, u kterých je RPSN i 4 tisíce procent. Terčem lichvy se zpravidla stávají lidé z chudých poměrů. Tito lidé se nechají častěji vydírat a jsou vystavování nátlaku jakékoli formy. Spousta lidí, kteří se stali obětí lichváři, přijdou za právníka s prosbou řešení situace. Můžeme se ale dostat do situace, kdy je půjčení peněz s lichvářským úrokem našim posledním možným řešením. Pokud před nějakými svědky, řeknete lichváři, že jste na tom velmi špatně, máte velkou šanci před soudem uspět, neboť tím splníte zákonnou podmínku. Pokud si potřebujete půjčit peníze, zvažte nejprve všechny zákonné možnosti a těm nezákonným se pokud možno obloukem vyhněte.